Project BijenHof Son en Breugel is nog in ontwikkeling, 

via onderstaand formulier  of via e-mail   info@bijenhofsonenbreugel.nl
kunt u in contact komen met de initiatiefnemers.